Pályázat

A 2020-1.1.4-STARTUP kódszámú felhívás keretében támogatott Virgo Ventures Technológiai Inkubátor Címzetti Felhívása (továbbiakban: Felhívás) a magvető (pre-seed és seed) fázisú, gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív startup és spin-off vállalkozások (a továbbiakban mindkettő: startup, Kedvezményezett) fejlődésének, nemzetközi piacra lépésének segítése érdekében kerül meghirdetésre.

A Virgo Ventures Technológiai Inkubátor célja elsősorban olyan digitális termék, illetve technológiafejlesztési projektek támogatása és inkubációjuk megvalósítása, amelyek az alábbiakban felsorolt szakmai profilba illeszkednek, és a fizikai, illetve virtuális termékfejlesztési folyamatban az Inkubátor jelentős hozzáadott értéket tud nyújtani a startup vállalkozásoknak:

 • AI, Big Data & Analitics
 • Cybersecurity
 • Fintech
 • Edtech
 • Digital Media
 • Adtech
 • Creative Industries
 • Health & Wellness
 • Art-Tech
 • IT
 • Ecommerce
 • HR Tech
 • IoT
 • Business Operation

A program keretében az inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva az Inkubátor támogatja az ötlet fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup és spinoff vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

A Felhívás meghirdetésekor a startupok rendelkezésére álló forrás 357 millió Ft.  A támogatásban részesülő startupok várható száma: 10 db.
Projektenként az igényelhető forrás összege: maximum 75 millió Ft.

Az Inkubátor a következő konstrukcióban finanszírozza a startupokat:

 1. a projekt összköltségének maximum 80 százalékának mértékéig az inkubátor vissza nem térítendő állami támogatást biztosít (a támogatás formája: induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás),
 2. a vissza nem térítendő állami támogatás 20 százalékának mértékig tőkebefektetést nyújt,
 3. az összköltség fennmaradó összegét pedig vagy az inkubátor 2. ponton felüli tőkebefektetése, vagy a projekt kockázati értékelésétől függően a startup saját forrása, vagy ezek kombinációja fedezheti.

A Virgo Ventures Inkubátor új szervezetbe történő befektetés esetén legfeljebb 20%-os, második körös befektetés esetén legfeljebb 24% részesedést szerez a startup vállalkozásban. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a.

Az Inkubátor a startupok finanszírozása mellett az alábbi szolgáltatásokat biztosíthatja a kiválasztott startupok üzleti, technológiai, fejlesztési lehetőségei érdekében:

 1. Elhelyezés és infrastruktúra
 2. Inkubációs szolgáltatások:
  • magas szintű szakmai és technológiai tanácsadás, know-how, módszertani segítségnyújtás;
  • stratégiai, tervezési, elemzési (megvalósíthatóság, üzleti terv, piacelemzés, gazdasági elemzések stb.) szolgáltatás
  • befektetési, pénzügyi tanácsadás (vállalkozások felkészítése a tőke befogadására)
  • üzleti, üzletfejlesztési tanácsadás
  • nemzetközi piacralépés, exporttanácsadás
  • üzletviteli szolgáltatás, PR, HR, IT, marketing, design, minőségbiztosítás
  • üzletvezetési, interim menedzsment, vezetői szolgáltatás (coaching, mentoring)
  • hazai és nemzetközi jogi tanácsadási szolgáltatás
  • szellemi tulajdon oltalmazásához szükséges és ahhoz kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi tanácsadás, szabadalmi ügyvivői szolgáltatás
  • projektmenedzsment
  • könyvvizsgálói, könyvelési, adó és bérszámfejtési szolgáltatás
  • adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

Jelen felhívásra pályázatot nyújthat be: legfeljebb öt éve bejegyzett, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikrovállalkozás, jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely

 • tőzsdén nem jegyzett,
 • nem összefonódás útján jött létre,
 • még nem osztott fel nyereséget.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a startup bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezhető:

 1. MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció
 2. Technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás, vállalkozói ismeretek megszerzése
 3. Tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel költségei (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások)
 4. Piacra jutás
 5. Projektkoordináció
 6. Eszközbeszerzés
 7. Immateriális javak beszerzése
 8. Rezsi (igénybe vett szolgáltatásként jogi, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling tevékenységek ráfordításai)
 9. Tájékoztatás

A projekt fizikai megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. Támogatás az inkubációs kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. Az inkubációs kérelmek benyújtása 2021. február 1-től 2023. március 31-ig, vagy a program felfüggesztéséig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja: elektronikus benyújtás a www.virgo.ventures online felületen keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva és papír alapon is benyújtható. A nyilatkozatot vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, vagy a magyarorszag.hu oldalon keresztül elérhető AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatást kell használni a nyilatkozat aláírására és hitelesítésére (a mo.hu AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a palyazat.gov.hu oldalon elérhető). A nyilatkozat elektronikus aláírása esetén a nyilatkozatot az inkubációs kérelemmel együtt, elektronikusan kell benyújtani. Papír alapú benyújtás esetén a nyilatkozat papír alapú példányát postai úton is be kell nyújtani az inkubációs kérelem elektronikus benyújtását követően minél hamarabb, de legkésőbb a benyújtást követő 3 munkanapon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Virgo Ventures Technológiai Inkubátor Kft.
Virgo Ventures Technológiai Inkubátor Kft., 1011 Budapest, Corvin tér 10.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

Amennyiben a startup vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több inkubációs kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott inkubációs kérelem kerül elbírálásra, a többi inkubációs kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Virgo Ventures Inkubátor munkatársaihoz a +36 20 914 1549 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 9 órától 17 óráig, pénteken 9 órától 15 óráig fogadják hívását, vagy az office@virgo.ventures email címen.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.virgo.ventures oldalon.

Maximum feltölthető fájlméret: 25MB