Pályázat

A GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) Felhívás keretében támogatott Virgo Ventures Technológiai Inkubátor a start-upok fejlesztésének támogatását célzó alábbi Címzetti Felhívást teszi közzé a magvető (pre-seed és seed) fázisú, gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív start-up és spin-off vállalkozások fejlődésének, nemzetközi piacra lépésének segítése érdekében.

A Virgo Ventures Technológiai Inkubátor célja olyan projektek támogatása és inkubációjuk megvalósítása, amelyek az alábbiakban felsorolt szakmai profilba illeszkednek, valamint az Inkubátor jelentős hozzáadott értéket tud nyújtani az inkubáció során a startup vállalkozásoknak:

 • digitális termék és technológiafejlesztés, fizikai és virtuális termékek fejlesztése,
 • IoT, cloud megoldások, innovatív hardware megoldások,
 • e-kereskedelem, e-biztonság, fizetési megoldások, adat- és bankbiztonság az IT és a média határterületein, az egészségügyben vagy az agrárszektorban.

A program keretében az inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva az Inkubátor támogatja az ötlet fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup és spinoff vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

Az Inkubátor az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a kiválasztott start-upok üzleti, technológiai, fejlesztési lehetőségei érdekében:

 1. Tőkebefektetés és pályázati támogatás
 2. Elhelyezés és infrastruktúra
 3. IT infrastruktúra és eszközparkhoz való hozzáférés
 4. Inkubációs szolgáltatások:
  • magas szintű szakmai és technológiai tanácsadás, know-how,módszertani segítségnyújtás;
  • stratégiai, tervezési, elemzési (megvalósíthatóság, üzleti terv, piacelemzés, gazdasági elemzések stb.) szolgáltatás
  • befektetési, pénzügyi tanácsadás (vállalkozások felkészítése a tőke befogadására)
  • üzleti, üzletfejlesztési tanácsadás
  • nemzetközi piacralépés, exporttanácsadás
  • üzletviteli szolgáltatás, PR, HR, IT, marketing, design, minőségbiztosítás
  • üzletvezetési, interim menedzsment, vezetői szolgáltatás (coaching, mentoring)
  • hazai és nemzetközi jogi tanácsadási szolgáltatás
  • szellemi tulajdon oltalmazásához szükséges és ahhoz kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi tanácsadás, szabadalmi ügyvivői szolgáltatás
  • projektmenedzsment
  • könyvvizsgálói, könyvelési, adó és bérszámfejtési szolgáltatás
  • adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 600 millió Ft, melyből 480 millió Ft vissza nem térítendő támogatás és 120 millió Ft tőkebefektetés (az inkubátor által nyújtott).

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-12 db.
Projektenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 60 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke: 80% (a 20%-os önrészt az inkubátor tőkebefektetés formájában biztosítja).
A támogatás formája: induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a.

Jelen felhívásra pályázatot nyújthat be:

legfeljebb öt éve bejegyzett, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikrovállalkozás, jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely

 • tőzsdén nem jegyzett,
 • nem összefonódás útján jött létre,
 • még nem osztott fel nyereséget.

Olyan vállalkozások támogathatóak, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a kevésbé fejlett (vagyis a közép-magyarországi régión kívüli) régiókban található, és vállalják, hogy tevékenységüket a megvalósítási időszak végéig a kevésbé fejlett régiókban fogják végezni.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezhető:

 1. MVP és prototípusfejlesztés, validáció
 2. Tudás- és kapcsolatbővítés érdekében start-up rendezvényeken való részvétel (pl.: konferencia, vásár, startup verseny, tárgyalások, vállalkozói ismeretek megszerzése)
 3. Marketing és megjelenés
 4. Technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele
 5. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység

A projekt fizikai megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. Támogatás az inkubációs kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

Az inkubációs kérelmek benyújtása 2017. április 25-től 2019. szeptember 26-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2018. július 6., 2018. augusztus 6., 2018. szeptember 20., 2018. szeptember 27.; 2019. május 29.; 2019. május 31.; 2019. június 6.; 2019. június 14.; 2019. június 20.; 2019. június 27.; 2019. július 1-től minden hét kedd éjfélig.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: elektronikus benyújtás a www.virgo.ventures online felületen keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb a benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Virgo Ventures Technológiai Inkubátor Kft.

8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

Amennyiben a start-up vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több inkubációs kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott inkubációs kérelem kerül elbírálásra, a többi inkubációs kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Virgo Ventures inkubátor munkatársaihoz a +36 30 455 7117 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását, vagy az office@virgo.ventures email címen.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.virgo.ventures oldalon.

Maximum feltölthető fájlméret: 25MB